Aktuelno

Često postavljana pitanja – drugi deo

U kontaktu sa autorima i producentima prilikom potpisivanja ugovora o zaštiti kolektivnih, imovinskih autorskih prava, primetili smo da se određena pitanja često ponavljaju pa koristimo priliku da na njih odgovorimo: Zašto potpisujem UGOVOR a ne PRISTUPNICU ili OVLAŠĆENJE? Zakon o autorskom i srodnim pravima RS (u daljem tekstu – Zakon), u članu 158. stav 2. […]

Često postavljana pitanja

Zašto su Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava potrebne autorima i nosicima srodnih prava? Zato što bez njih autori i nosioci srodnih prava ne mogu da ostvaruju svoja Ustavom i Zakonom garantovana prava. Na primer, pravo je filmskog autora da dobije naknadu za korišćenje (emitovanje, reemitovanje, javno saopšavanje itd) svog filmskog (ili televizijskog) […]

Otvoren poziv autorima

UFUS ZAŠTITA – Otvoren poziv autorima 09.10.2014.   Poštovane kolege, Obaveštavamo Vas da je Udruženje filmskih umetnika Srbije, reprezentativno udruženje u oblasti kinematografije, na osnovu Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava (“Sl. Glasnik RS”, br.104/2009, 99/2011, 99/2012), osnovalo i registrovalo kod Agencije za privredne registre organizaciju – UFUS ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije […]

Vesti